Organisatie

Het onbezoldigd bestuur van de stichting
Magda van Veen, voorzitter
Robert Weerkamp, penningmeester
Michiel de Boer
Truus Dolfing
Yvonne Starre
Greta Ypey

 

Het team
Zakelijke leiding: Mike Iking
Artistieke leiding: Elly Bakker
Marketing & productie: Mirte Droogers
Vrijwilligerscoördinatie: Leonie Dijkema 

Vrijwilligers

Zonder de tomeloze inzet van onze vrijwilligers heeft het festival geen bestaansrecht. Met ongeveer 80 in getal hebben we inmiddels een mooie groep gedreven mensen die ons bijstaan in diverse taken, zoals het verzorgen van de catering, kaartjesinname, zaalwachten, techniek, infobalie, enzovoort enzovoort. Voel jij ook de drive om ons te helpen? Stuur dan een mail naar: info@puppetinternational.nl .

Als dank voor de inzet ontvangen vrijwilligers afhankelijk van aantal uren dat zij zich inzetten vrijkaart(en) voor voorstellingen.

We kunnen het niet alleen

Een festival als Puppet International organiseer je natuurlijk niet alleen; dat is onmogelijk en dat willen we ook niet. Als eerste willen we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor en achter de schermen van Puppet International. Jullie maken het festival tot wat het is. De vrienden van Puppet International danken wij voor hun financiële bijdrage aan het festival. De bewoners die hun slaapkamer(s) beschikbaar stellen voor het onderbrengen van artiesten, jullie tonen hoe gastvrij Meppel is. De restaurants in Meppel die artiesten van diners voorzien. Alle speellocaties in heel Meppel en hun personeel dat dit festival mogelijk maakt.

Grote dank gaat uit naar Schouwburg Ogterop en al hun personeel; naast speellocatie en kaartverkoop is Schouwburg Ogterop ook een belangrijke partner in de voorbereidingen van Puppet International. Verder bedanken wij al onze financiers, Kunst & Cultuur Drenthe, Roodhof Show & Muziek Producties, Productiehuis Valentijn, Scala Centrum voor de Kunsten, Noordkust, Filmhuis Meppel, Nederlandse Vereniging voor Poppenspelers, Haags Theaterhuis, medewerkers gemeente Meppel, Stichting Merk Meppel en al die anderen die een bijdrage hebben geleverd om dit weer mogelijk te maken.

 

 

Vrienden van Puppet International

Naast deze sponsoren kent het festival ook heel veel vrienden die Puppet International met een tweejaarlijkse bijdrage steunen. Wil jij ook vriend worden? Klik dan hier.

Uiteraard bedanken wij ook de volgende fondsen, sponsoren en partners voor hun bijdragen:

Missie

Meer poppentheater in Nederland. De doelstelling van Puppet International is het publiek op een aansprekende en eigentijdse wijze te betrekken en kennis te laten maken bij en van het  Poppen- en objectentheater en zijn unieke theatervorm. Er is op het gebied van poppen- en objectentheater in Nederland niet veel meer te vinden. In het buitenland geniet deze theatervorm een groots aanzien. Het trekt volle zalen in het reguliere circuit. In Nederland is dit sporadisch te vinden in de theaters. Door het festival worden artiesten en bezoekers van jong en oud in contact gebracht met deze theatervorm. Dit vijfdaagse festival geeft zowel op educatief gebied als op uitgaansgebied voor elk wat wils om poppen- en objectentheater te ontdekken.

Het verbeelden van verhalen, gebeurtenissen, het scheppen van mooie beelden met poppen en objecten en het bezielen van levenloze voorwerpen, roepen een magische sfeer op die in geen enkele andere theatervorm op zo’n bijzondere manier neergezet kan worden. De toeschouwer verbindt zich op directe wijze met het object. Daarom wordt het kijken naar poppen- en objectentheater vaak als intens ervaren.

Ontstaansgeschiedenis van Puppet International

Eind jaren tachtig werd Meppel uitgeroepen tot poppenspelstad van het noorden. Reden hiervan was dat de wereldberoemde poppenspeler Henk Boerwinkel en zijn vrouw Ans (die samen opereerden onder de naam ‘Triangel’) en de vermaarde poppenspeler Jan de Noord in Meppel woonachtig waren. De Boerwinkels zetten deze theatervorm op de internationale kaart en bleven gedurende lange tijd de vooraanstaande rol van “trekkers” en vernieuwers spelen op zowel lokale, regionale als nationale podia.

Om deze benoeming tot poppenspelstad kracht bij te zetten werd destijds een podium ingericht waar ook andere poppen- en figurentheatergroepen de gelegenheid werd geboden om hun voorstellingen aan het publiek te tonen. Dit festival bleek bij zowel de organisatie als de uitvoerenden zoveel voldoening te geven, dat er meer dan voldoende energie uit kon worden gehaald om dit (oorspronkelijk eenmalige) festival ook in de toekomst een vervolg te gaan geven, voorlopig eens in de twee jaar.

Alweer zoveel jaren en festivaledities verder heeft het festival een duidelijk waarneembare ontwikkeling doorgemaakt. De laatste jaren is vooral ingezet op het verhogen van de kwaliteit op artistiek gebied, diversiteit, meer doelgroepen en een hogere bezettingsgraad. Tegenwoordig mag Puppet International tot de belangrijkste podiumkunstfestivals van het land worden gerekend.

In het kader van ‘stilstand is achteruitgang’ zijn door de jaren heen nieuwe elementen toegevoegd. Naast de immer populaire Popp-en-Route zijn deze uitgebreid met wisselende nieuwe varianten (o.a. kinderroute, fietsroute, Hapasroute, audioroute of een themaroute). Om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het genre is ruimte ingebouwd voor jonge nieuwe makers veelal net van de opleiding. Zij mogen zich presenteren met korte voorstellingen en zo ervaring opdoen in de sector. Met de komst van steeds meer buitenlandse festivalorganisatoren naar Puppet International groeit ook het aanbod van Nederlandse gezelschappen die aan de vooravond staan van meer internationale aandacht. Puppet International als opener naar een Europese markt. Toch blijft de kern van het programma altijd bestaan uit de meest urgente internationale poppen- en objecttheatervoorstellingen van dat moment.

Visie

Schets van het festival zoals het nu is

Inmiddels is het festival zover uitgegroeid, dat er tijdens het 5 dagen durende festival zo’n 40 gezelschappen in Meppel zijn en die gezamenlijk meer dan 300 voorstellingen ten tonele brengen.  Schouwburg Ogterop is één van de centrale plekken in het festival. Daar vindt de kaartverkoop plaats, daar worden tentoonstellingen ingericht, worden poppen en andere figurentheaterattributen verkocht eb worden er aan dit festival gerelateerde films vertoond. Meer en meer wordt ook het centrum van de stad betrokken bij het festival. Een groot deel van het programma heeft zich inmiddels verspreid over heel Meppel. De stad is ook uiterst betroken bij het festival. Niet alleen zijn de voorstellingen verspreid over de stad, ook de artiesten slapen verspreid over het centrum bij vetrokken vrienden van het festival. De artiesten eten verspreid over het centrum in de Meppeler horeca en zo kan het zijn dat je in deze 5 dagen talen van over de hele wereld hoort.

De kwaliteit van de voorstellingen is hoog en uit onze publieksenquête blijkt dat ons publiek dat ook herkent en waardeert. De artistiek leider aanschouwt alle voorstellingen met eigen ogen alvorens ze worden ingekocht. De artistiek leider is zelf ook een poppenspeler die inmiddels haar sporen ruimschoots verdiend heeft.

Visie
Door de jaren heen heeft Puppet International zich ontwikkeld tot het enige internationale poppen- en objecttheaterfestival van dit niveau en deze omvang in Nederland en Vlaanderen. Dankzij haar succes, steunt het festival op gemotiveerde en dus enthousiaste bestuursleden, festivalmedewerkers en op een groot korps van al even gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Door hun jarenlange inzet hebben zij een schat aan ervaringen gekregen en dus een behoorlijke knowhow opgebouwd. Knowhow waarvan iedere keer weer gebruik van kan worden gemaakt zolang het festival in deze frequentie kan blijven doorgaan. We willen de energie die alle medewerkers hebben gekregen door het enthousiasme, waarmee zij hun steentje bijdragen aan het festival, graag ook benutten voor het motiveren van potentiële toekomstige medewerkers zodat het festival ook op de langere duur is gewaarborgd.

Eerlijke beloning

Puppet International kent een eerlijke en transparante werkwijze en dat geldt ook voor haar verloning aan zzp-ers verbonden aan de organisatie en aan artiesten.

Het totale budget voor artiesten is ongeveer 120.000 per editie (peil 2024). Bij opname in het programma in het festival gaan we uit van de vraagprijs van het gezelschap. We gaan er vanuit dat de vraagprijs gerelateerd is aan de carrièrepositie waarin de artiest zich bevindt.

Voor het jonge makers programma (makers in laatste jaar van academie of net afgestudeerd en voor eerste volledige voorstelling) gaan we uit van een starterspositie en honoreren dit per dag met 150,-, excl. BTW en reiskosten, waarbij Puppet International het verblijf verzorgt (overnachtingen, ontbijt, lunch en diner) en de maker gratis toegang heeft tot alle activiteiten van het festival (mits niet uitverkocht) en tot de netwerkmeeting met (buitenlandse) programmeurs.

Puppet International kent onderstaande verloning aan haar zzp-ers:

Artistieke leiding                         17.500,- excl. BTW per editie
Zakelijke leiding                          17.500,- excl. BTW per editie
Publiciteit en marketing            10.000,- excl. BTW per editie
Festivalproductie                        7.500,- excl. BTW per editie
Artistieke Ondersteuning          5.000,- excl BTW per editie

Technische Productie                5.000,- excl BTW per editie
Vrijwilligerscoördinatie              5.000,- excl. BTW per editie