Organisatie

Het onbezoldigd bestuur van de stichting
Magda van Veen, voorzitter
Greta Ypey, penningmeester
Michiel de Boer
Truus Dolfing
Mark Robijn
Wim Zwaan, adviseur

Het team
Zakelijke leiding: Mike Iking
Artistieke leiding: Elly Bakker
Marketing & productie: Mirte Droogers

 

Vrijwilligers

Zonder de tomeloze inzet van onze vrijwilligers heeft het festival geen bestaansrecht. Met ongeveer 80 in getal hebben we inmiddels een mooie groep gedreven mensen die ons bijstaan in diverse taken, zoals het verzorgen van de catering, kaartjesinname, zaalwachten, techniek, infobalie, enzovoort enzovoort. Voelt u ook de drive om ons te helpen? Stuur dan een mail naar: info@puppetinternational.nl .

Als dank voor de inzet ontvangen vrijwilligers afhankelijk van aantal uren dat zij zich inzetten vrijkaart(en) voor voorstellingen.

We kunnen het niet alleen

Een festival als Puppet International organiseer je natuurlijk niet alleen; dat is onmogelijk en dat willen we ook niet. Als eerste willen we al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor en achter de schermen van Puppet International. Jullie maken het festival tot wat het is. De vrienden van Puppet International danken wij voor hun financiële bijdrage aan het festival. De bewoners die hun slaapkamer(s) beschikbaar stellen voor het onderbrengen van artiesten, jullie tonen hoe gastvrij Meppel is. De restaurants in Meppel die artiesten van diners voorzien. Alle speellocaties in heel Meppel en hun personeel dat dit festival mogelijk maakt.

Grote dank gaat uit naar Schouwburg Ogterop en al hun personeel; naast speellocatie en kaartverkoop is Schouwburg Ogterop ook een belangrijke partner in de voorbereidingen van Puppet International. Verder bedanken wij al onze financiers, Kunst & Cultuur Drenthe, Roodhof Show & Muziek Producties, de Muziekcoöperatie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten Zwolle, Productiehuis Valentijn, Scala Centrum voor de Kunsten, Canon van Meppel, Noordkust, Filmhuis Meppel, Nederlandse Vereniging voor Poppenspelers, Haags Theaterhuis, medewerkers gemeente Meppel, Kim Lian van der Meij, Gitte Spee, Oeverloos, Grensloos Kunst Verkennen.

 

Vrienden van Puppet International

Naast deze sponsoren kent het festival ook heel veel vrienden. Vrienden van het festival steunen Puppet International voor € 25,- per festivaljaar. Wilt u ook vriend worden? Klik dan hier.

 

Uiteraard bedanken wij ook de volgende fondsen, sponsoren en partners voor hun bijdragen:

Missie

Meer poppentheater in Nederland. De doelstelling van Puppet International is het publiek op een aansprekende en eigentijdse wijze te betrekken en kennis te laten maken bij en van het  Poppen- en objectentheater en zijn unieke theatervorm. Er is op het gebied van poppen- en objectentheater in Nederland niet veel meer te vinden. In het buitenland geniet deze theatervorm een groots aanzien. Het trekt volle zalen in het reguliere circuit. In Nederland is dit sporadisch te vinden in de theaters. Door het festival worden artiesten en bezoekers van jong en oud in contact gebracht met deze theatervorm. Dit vijfdaagse festival geeft zowel op educatief gebied als op uitgaansgebied voor elk wat wils om poppen- en objectentheater te ontdekken.

Het verbeelden van verhalen, gebeurtenissen, het scheppen van mooie beelden met poppen en objecten en het bezielen van levenloze voorwerpen, roepen een magische sfeer op die in geen enkele andere theatervorm op zo’n bijzondere manier neergezet kan worden. De toeschouwer verbindt zich op directe wijze met het object. Daarom wordt het kijken naar poppen- en objectentheater vaak als intens ervaren.

Ontstaansgeschiedenis van Puppet International

29 jaar geleden werd Meppel uitgeroepen tot poppenspelstad van het noorden. Reden hiervan was dat de wereldberoemde poppenspeler Henk Boerwinkel en zijn vrouw Ans, die samen opereerden onder de naam ‘Triangel’, hier woonachtig waren. De Boerwinkels zetten deze theatervorm op de internationale kaart en bleven gedurende lange tijd de vooraanstaande rol van “trekkers” en vernieuwers spelen op zowel lokale, regionale als nationale podia.

Om deze benoeming tot poppenspelstad kracht bij te zetten werd destijds een podium ingericht waar ook andere poppen- en figurentheatergroepen de gelegenheid werd geboden om hun voorstellingen aan het publiek te tonen. Dit festival bleek bij zowel de organisatie als de uitvoerenden zoveel voldoening te geven, dat er meer dan voldoende energie uit kon worden gehaald om dit (oorspronkelijk eenmalige) festival ook in de toekomst een vervolg te gaan geven, voorlopig eens in de twee jaar.

Ondertussen begint bijna het veertiende festival, dat in de loop der tijd een duidelijk waarneembare ontwikkeling heeft doorgemaakt. De laatste jaren is vooral ingezet op het verhogen van de kwaliteit op artistiek gebied, diversiteit, meer doelgroepen en een hogere bezettingsgraad.

In het kader van ‘stilstand is achteruitgang’ zijn er de laatste jaren steeds kleine vernieuwende elementen toegevoegd.

In 2008 was dit bijvoorbeeld de Kinderroute (met een steeds wisselend transportmiddel gaan kinderen op diverse locaties zeer uiteenlopende voorstellingen bezoeken. In 2012 heeft de Erfgoedroute zijn primeur gehad: In Meppel werd in panden met een historische achtergrond voorstelingen gegeven waarin de Meppeler historie verteld werd. In 2014 is voor het eerst gestart met een themaroute. Toen de Rode Lichtjesroute. In 2016 werden een fietsroute en een route over de tweede wereldoorlog geïntroduceerd. Komende editie, in oktober 2018 spelen jonge makers voorstellingen in zeecontainers en kan je onder het genot van een hapje genieten van theater tijdens de Hapas-Route.

Visie

Schets van het festival zoals het nu is
Inmiddels is het festival zover uitgegroeid, dat er tijdens het 5 dagen durende festival zo’n 60 voorstellingen ten tonele worden gebracht. Het episch centrum is steeds Schouwburg Ogterop. Daar vindt de kaartverkoop plaats, daar worden tentoonstellingen ingericht, worden poppen en andere figurentheaterattributen verkocht, worden er aan dit festival gerelateerde films vertoond en daar worden zelfs workshops gegeven waarbij men kennismaken kan met de kunst van het creëren van poppen en andere theaterfiguren. In Ogterop heeft het festival de beschikking over een goed geoutilleerd theaterrestaurant. Ook worden er diverse voorstelling gegeven in verschillende karakteristieke historische panden in de directe omgeving van de schouwburg.

De kwaliteit van de voorstellingen is hoog. De artistiek leider aanschouwt alle voorstellingen met eigen ogen alvorens ze worden ingekocht. De artistiek leider is zelf ook een poppenspeler die inmiddels haar sporen verdiend heeft. De voorstellingen komen niet alleen uit Nederland en Europa, maar zelfs van daarbuiten.

Visie
Na het wegvallen van een soortgelijk festival in Dordrecht, is het Internationale Poppen- en Figurentheater Festival Meppel het enige internationale poppenfestival van dit niveau en met deze omvang in Nederland. Dankzij haar succes, steunt het festival op gemotiveerde en dus enthousiaste bestuursleden, festivalmedewerkers en op een groot korps van al even gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers. Door hun jarenlange inzet hebben zij een schat aan ervaringen gekregen en dus een behoorlijke knowhow opgebouwd. Knowhow waarvan iedere keer weer gebruik van kan worden gemaakt zolang het festival in deze frequentie kan blijven doorgaan. We willen de energie die alle medewerkers hebben gekregen door het enthousiasme, waarmee zij hun steentje bijdragen aan het festival, graag ook benutten voor het motiveren van potentiële toekomstige medewerkers zodat het festival ook op de langere duur is gewaarborgd.