Contact

Postadres
Schouwburg Ogterop
t.a.v. Puppet International
Zuideinde 70
7941 GK Meppel

Vragen over de kaartverkoop? 
Neem contact op met de kassa van Schouwburg Ogterop: (0522) 25 42 42.
Bekijk hier de openingstijden van de kassa. 

Vragen over ons festival?
Stuur dan een e-mail naar pr@puppetinternational.nl

Voor informatie over de voorstellingen:
Elly Bakker, artistiek leider. Tel 06-25052543
 info@puppetinternational.nl

Stichting Drents Poppenspelfestival
RSIN/fiscaal nummer 8005 28 281

Disclaimer

 1. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 2. Puppet International draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het festival niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 3. Puppet International staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 4. Puppet International is niet aansprakelijkheid voor schade:
  a. Toegebracht door de website
  b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
  Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 5. Puppet International behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 6. Puppet International behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het Puppet International niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 7. Puppet International is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks
 8. Puppet International behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen
 10. De gebruiker vrijwaart Puppet International, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.